Demolice budov funguje dle nových požadavků

Demolice budov funguje dle nových požadavků
Demolice budov funguje dle nových požadavků

Rekonstrukce starých domů se v mnoha případech nevyplácí. Ptáte se, proč? Důvodem toho je fakt, že staré domy mají většinou nekvalitní základy nebo špatně vedené rozvody elektřiny a plynu. Taktéž je velice častou chybou i špatné rozmístění oken nebo jejich špatná orientace. Demolice se tak jeví jako daleko lepší řešení a je tomu opravdu tak. Ale nemyslete si, že demolice je činnost, která se obejde bez návštěvy úřadů. Zatímco v případě rekonstrukce byste museli obíhat obchody a shánět vše potřebné, v případě demolice musíte zamířit na stavební úřad pro demoliční výměr čili jakési povolení k demolici, bez kterého nemůžete s demolicí začít. Nově také musíte pamatovat na nové požadavky, které se demolice týkají. 

Demoliční odpad se musí recyklovat nebo znovu použít

Těmito konkrétními novými požadavky myslíme především to, že se už nesmí nikde povalovat haldy suti a odpadu. Musí docházet k recyklaci demoličního odpadu, případně k jeho opětovanému využití. Trvale udržitelný rozvoj stojí právě i na tomto a nemůžeme se tomu divit. Vždyť demoliční odpad společně se stavebním odpadem činí až šedesát procent veškerého odpadu vzniklého na území Evropské unie. Takzvaný eko-režim se tedy v tomto případě dal očekávat. 

Ptáte se, co bude z recyklovanými materiály? Funguje to podobně jako při recyklaci jiných věcí čili po recyklaci bude materiál opět použit na jiných stavbách. 

Třídění a drcení materiálů není nijak drahé

V souvislosti s nutností třídit, respektive drtit materiály se zdá být jako příliš nákladné, a to jak finančně, tak také časově. Ale není tomu tak. Dá se to zvládat s vynaložením minimálních nákladů, proto není důvod, proč tento krok nepodstoupit. 

Při třídění demoličního odpadu se přichází na celou spoustu různých materiálů. Myslí se tím sklo, dále také dřevo, plast, kov a další. To vše lze roztřídit a následně zrecyklovat. 

Hana Sportová
Autor: Hana Sportová 381 článků
Jmenuji se Hana Sportová a jsem šéfredaktorkou magazínu Mluvime.cz, mám na starosti obsahovou strategii, koordinaci redaktorů a tvorbu obsahu.