Výhody a rizika zavedení eura na českém území 

Výhody a rizika zavedení eura na českém území
Výhody a rizika zavedení eura na českém území

Inflace a současné zdražování vedou spoustu lidí k myšlence, zda nenastal čas na přijetí eura. Volají po něm nejen spotřebitelé, ale i podniky a někteří poslanci. K přijetí eura se Česká republika zavázala už při vstupu do Evropské unie, kde ho k dnešnímu dni používá už 19 členských zemích. 

Kurz měn některých zemí EU, například kurz forint nebo kurz zloty, zažívá stejně jako česká koruna pokles. Na druhou stranu výkyvy zažívá i kurz libra a Velká Británie se od Brexitu potýká s nebývale vysokou inflací. 

Výhody vstupu do eurozóny 

Přijetí eura má své výhody i nevýhody. Jednotná měna vyjádří ceny zboží a služeb ve stejné měnové jednotce, což umožní snadné porovnání. Cestování by bylo pohodlnější a levnější, jelikož by nebylo nutné měnit před každou cestou do zahraničí peníze. O stabilitu eura se stará Evropská národní banka, což ovšem neznamená, že zabrání rostoucí inflaci. 

Firmy obchodující se zahraničím by nemusely brát při plánování v potaz dopady měnového kurzu. Zároveň by snížily transakční náklady. Zájem na zavedení eura mají také zahraniční firmy podnikající na území České republiky. Navíc se vstupem do eurozóny by se mohla Česká republika podílet na její měnové politice. 

Nevýhody vstupu do eurozóny 

Přijetí eura s sebou nese i určitá rizika. Ztráta samostatné měnové politiky znamená zánik pravomoci České národní banky provádět autonomní měnovou politiku a tím i kurzovou flexibilitu, která je cenným vyrovnávacím momentem. Zapojení do eurozóny by s sebou přineslo nemalé počáteční náklady, a to nejen v podobě splacení kapitálu, ale i na úpravu informačních systémů, přecenění zboží, vyškolení zaměstnanců a další jednorázové úkony. Některé státy eurozóny po zavedení eura pocítily zvýšení inflace. 

Zavedení eura v příštích letech není realistické. Pokud by k němu totiž mělo dojít, vyžadovalo by to několikaleté přípravy a poměrně velké úspory. 

Hana Sportová
Autor: Hana Sportová 381 článků
Jmenuji se Hana Sportová a jsem šéfredaktorkou magazínu Mluvime.cz, mám na starosti obsahovou strategii, koordinaci redaktorů a tvorbu obsahu.