BOZP v obchodě a prodejně

BOZP v obchodě a prodejně
BOZP v obchodě a prodejně

Víte, jaké jsou základní povinnosti pro BOZP v rámci prodejny nebo obchodu? Podívejte se na souhrn toho nejdůležitějšího, co byste měli znát. 

Co vše musí obchod splňovat

Základní BOZP školení se vypracovává pro každou prodejnu nebo obchod zvlášť. Vždy se pracuje s individuálními údaji, které ovlivňují bezpečnost práce v daném provozu. Zejména sklady, velkoobchody a prodejny, kde se pracuje s vysokozdvižnými vozíky, mají svá další specifika. Dodržování BOZP je poté nutno vyžadovat po všech zaměstnancích dané instituce. 

Přeci jen ale existují základní povinnosti, které obchody musí zajistit. Patří sem nejen povinnost BOZP dokumentace. 

Povinnosti obchodů 

Kromě již zmíněné povinnosti zajistit a udržovat dokumentaci BOZP a PO se setkáme i s dalšími povinnostmi. Mezi ty základní patří neustálé vyhledávání a vyhodnocování možných rizik. Následný krok je pak logickým vyústěním: je třeba zajistit nápravná a preventivní opatření, která povedou k minimalizaci rizik. Obchody jsou povinny také zpracovávat registr potencionálních rizik. Svým zaměstnancům je zaměstnavatel povinen poskytnout ochranné pracovní pomůcky. 

Kromě těchto povinností je třeba také zajistit pravidelné audity BOZP a PO. 

Nejčastější rizika v obchodech a prodejnách

Podobně jako i v dalších provozovnách, i prodejny mají svá úskalí ohledně bezpečnosti při práci. Hrozí tak například pád osoby ze žebříku nebo schodů, které jsou určeny k manipulaci se zbožím v rámci regálového systému obchodu. Eliminovat je třeba také pořezání ostrými předměty, jež bývají součástí některých přístrojů nebo mechanizací. Mezi dlouhodobá rizika v prodejnách se řadí také potíže s pohybovým ústrojím, které vznikají po dlouhodobé manipulaci s těžkými břemeny. Eliminovat je potřeba také zásah elektrickým proudem.

Cílem BOZP je eliminace rizik, která na konkrétní prodejně nebo v obchodě hrozí. 

Hana Sportová
Autor: Hana Sportová 370 článků
Jmenuji se Hana Sportová a jsem šéfredaktorkou magazínu Mluvime.cz, mám na starosti obsahovou strategii, koordinaci redaktorů a tvorbu obsahu.