BOZP ve skladu. Co všechno zajistit a mít pod palcem?

BOZP ve skladu. Co všechno zajistit a mít pod palcem?
BOZP ve skladu. Co všechno zajistit a mít pod palcem?

Každý podnikatel musí myslet na BOZP a PO své firmy. Bohužel se mezi námi nachází více jak čtyřicet procent podnikatelů, kteří na bezpečnost práce a požární ochranu vůbec nehledí a nezajímají se o ni. Právě ti jsou však v hledáčku státní správy, která se k nim vydává na kontrolu a po zjištění toho, že se nedodržují povinnosti související s BOZP a PO, ukládá pokutu, která se rázem dostává do obrovských výšin (klidně i do milionů korun). Abyste se vyhnuli tak obrovské pokutě, měli byste nechat BOZP a PO na firmě Extéria, která je předním poskytovatelem poradenství jak v BOZP, tak i v PO. Zajistí pravidelná školení i zpracuje dokumentaci, kterou bude pravidelně aktualizovat. 

Společnost Extéria si moc dobře uvědomuje, že povinnosti BOZP a PO se týkají i skladu, který využíváte ke skladování materiálů nebo výrobků. Podívejme se na konkrétní povinnosti a zjistěme tak, co všechno musíte mít zajištěné a co všechno musíte mít pod palcem. 

Zajištění osobních ochranných pracovních prostředků

Jakožto zaměstnavatel jste povinen zajistit zaměstnanci pracovní prostředky, které zvýší bezpečnost. Například zaměstnanci, kteří obsluhují vysokozdvižný vozík, musí mít ochrannou přilbu. 

Zajištění volné pěší a dopravní komunikace

Ve skladu se lidé neustále pohybují, proto je vaší povinností zajistit, aby veškeré pěší a dopravní komunikace byly volné, taktéž dostatečné široké a označené. Dávejte si však pozor na stanovy. Například prostor pro pěší je jinak široký než průjezd pro manipulační techniku. 

Pravidelně kontrolujte regály

Sklady jsou plné regálů, které je třeba ze zákona pravidelně kontrolovat. Zákon ukládá provozovateli skladu kontrolovat regály nejméně jednou za dvanáct po sobě jdoucích měsíců čili minimálně jednou ročně. 

Proškolte své zaměstnance

Součástí vašich povinností je také proškolit zaměstnance. Musíte proškolit jak toho, kdo obsluhuje vysokozdvižný vozík, tak toho, kdo vykonává jinou práci ve skladu. Pokud budete dbát na pravidelné školení, nejen, že se nebudete muset bát toho, že neprojdete kontrolou, ale také snížíte riziko pracovního úrazu. 

Hana Sportová
Autor: Hana Sportová 381 článků
Jmenuji se Hana Sportová a jsem šéfredaktorkou magazínu Mluvime.cz, mám na starosti obsahovou strategii, koordinaci redaktorů a tvorbu obsahu.