Jaké jsou náležitosti rezervační smlouvy

náležitosti rezervační smlouvy
náležitosti rezervační smlouvy

Před podpisem rezervační smlouvy je třeba znát všechny její náležitosti. Pokud můžete, určitě si vezměte na pomoc odborníka a nepouštějte se do podpisu bez důležitých informací. Rezervační smlouva obsahuje nejen osobní údaje účastníků smlouvy, předmět převodu, který se musí shodovat s listem vlastnictví, dále pak cenu nemovitosti včetně všech poplatků, které z ní vyplývají. Musí v ní být uvedena i výše rezervační zálohy a doba pro její složení. Dalším údajem je doba rezervace nemovitosti a také veškeré služby, které jsou nezbytnou součástí úkonů, které jsou spojeny s převodem nemovitosti.

Potřebné přiložené dokumenty

Rezervační smlouva musí také obsahovat smluvní ujednání, která zavazují obě strany k takzvanému poskytnutí součinnosti, které je spojené s následným podpisem veškeré smluvní dokumentace. Zprostředkovatel, kterým je realitní kancelář, předkládá souhlas vlastníka nemovitosti, kde je uvedeno, že danou nemovitost může za těchto uvedených podmínek nabízet. Přílohou rezervační smlouvy je určitě aktuální list vlastnictví a katastrální mapa. K tomu patří i náklady spojené s užíváním nemovitosti a také i prohlášení o bezdlužnosti. Musí být uvedeno i vybavení nemovitosti ve formě soupisu, které zůstává její součástí. Pokud tomu tak není, mohlo by dojít k nepříjemnému prozření.

Dohodněte předem průběh

Celý průběh prodeje nemovitosti musí být předem dohodnutý a musí se předejít situaci, kdy vám budou nějaké okolnosti a informace před podpisem kupní smlouvy zatajeny. Celá problematika, která je spojená s koupením nemovitosti, je mnohem obsáhlejší. Proto je vždy lepší volbou obrátit se na odborníky v podobě profesionálů z realitní kanceláře ještě před podpisem rezervační smlouvy. Oslovte nezávislého odborníka, který se v dané oblasti obchodu s nemovitostmi velmi dobře orientuje a má dostatek zkušeností.

Hana Sportová
Autor: Hana Sportová 381 článků
Jmenuji se Hana Sportová a jsem šéfredaktorkou magazínu Mluvime.cz, mám na starosti obsahovou strategii, koordinaci redaktorů a tvorbu obsahu.