Povolení, která potřebujete ke zbourání stavby

Povolení, která potřebujete ke zbourání stavby
Povolení, která potřebujete ke zbourání stavby

Chystáte se zbourat malou stavbu na svém pozemku? I zde může být zapotřebí dokonce stavební povolení! Ani demolice či bourací práce bohužel nelze provádět samovolně. Musíte to minimálně nahlásit na příslušných úřadech. Zatímco demolice se provádí obvykle těžkými stroji a z materiálu, který takto vznikne nelze použít téměř nic, u bourání se rozebírají jednotlivé části domu, takže je možné materiál poté ještě znovu použít.

Kdy není potřeba nic hlásit

Pokud byla budova postavena bez stavebního povolení (nebylo to vyžadováno v rámci platných zákonů ČR), pak ani při jejím bourání nebudete potřebovat nic ohlašovat ani pořizovat stavební povolení k demolici. Bez povolení lze zbořit kůlnu na nářadí, nízký plot, nadzemní bazén, stavby pro zvířata (kurník, holubník, králíkárna) a další. Jedná se většinou o malé stavby, u kterých ani při stavbě povolení nepotřebujete.

Nelegálně postavené stavby

Nelegálně postavené stavby jsou takové, které měly před stavbou podléhat stavebnímu povolení. Pokud máte na svém pozemku takovou stavbu, kterou chcete zbourat, bohužel neplatí, že to můžete udělat jen tak, bez povolení. Naopak – čeká vás mnohem více vyřizování. Nejprve je totiž zapotřebí takovou stavbu zlegalizovat. To znamená nechat ji zaměřit a zakreslit, získat základní dokumenty k ní. Teprve poté můžete podat žádost o demolici. 

Žádost o demolici a dotace

Tento dokument musíte dodat na stavební úřad. Pokud bude všechno v pořádku (dokument je bez chyb a všechny podmínky jsou zahrnuty), můžete získat souhlas s demolicí již do 30 dnů. Jakmile tento dopis obdržíte, můžete začít bourat. Je dobré uvažovat i nad tím, co se stane po demolici, protože v případě budoucí výstavby můžete žádat o dotaci na výstavbu RD po demolici. Pokud byste postupovali bez potřebných povolení, hrozí vám pokuta až do výše 200 tisíc Kč. Žádost o demolici je obvyklou součástí stavebního povolení k demolici. Pokud stavba vyžaduje stavební povolení k demolici, musí být bourání provedeno specializovanou firmou.

Hana Sportová
Autor: Hana Sportová 381 článků
Jmenuji se Hana Sportová a jsem šéfredaktorkou magazínu Mluvime.cz, mám na starosti obsahovou strategii, koordinaci redaktorů a tvorbu obsahu.